Risk management

Wat zijn eigenlijk de zwakke plekken binnen jouw organisatie? Misschien kan je er wel een paar noemen. Maar de kans is groot dat je niet eens alles weet te benoemen. Risk management is erop gefixeerd om je te helpen je zwakke plekken aan te pakken. Elke organisatie heeft zwakke plekken en helaas zijn er criminelen die hier misbruik van maken. Soms komt het misbruik ook nog eens uit onverwachte hoek. Bijvoorbeeld een eigen medewerker die fraude pleegt of zelfs geld wegsluist. We komen het helaas dagelijks tegen. Soms gaat het zelfs om personeelsleden die al jaren een vertrouwensband met de werkgever hebben. Wij kunnen je helpen om met risk management duidelijk te krijgen wat er klopt en waar mogelijk actie op moet worden ondernomen. We kijken graag mee naar de zwakke plekken en grijpen hierop in.

Afluisterapparatuur opsporen in huis

Wist je dat de kans in Nederland best groot is om afgeluisterd te worden? We staan hier eigenlijk bijna nooit bij stil. Helaas wordt er in Nederland zelfs zoveel afgeluisterd dat we op de 3e plek staan. Heb je het vermoeden dat je afgeluisterd wordt? Zo’n vermoeden kan weleens werkelijkheid worden door een onderzoek uit te laten voeren. Met afluisterapparatuur opsporen gaan we kijken of je afgeluisterd wordt. Blijkt dit te kloppen? Dan ondernemen we direct actie om de appratuur weg te halen. Laat je vooral niet afschrikken door vermoedens want helaas blijken ze vaak te kloppen. Quso.nl helpt je graag bij het opsporen van de apparatuur en het weghalen van de zenders.